Σχολιασμός άρθρων ισχύοντος Συντάγματος

Πατώντας το παραπάνω εικονίδιο θα μπείτε σε ιστοσελίδα με όλα τα άρθρα του ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Συντάγματος. Σε κάθε άρθρο έχει ενσωματωθεί η ΠΡΟΤΑΣΗ της Πρωτοβουλίας μας. Κάτω από κάθε άρθρο γράφετε τα σχόλιά σας ή προτάσεις αλλαγής του. Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί το προσχέδιο ενός νέου Συντάγματος. _______________

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ

_______________

Το παράδειγμα της Ισλανδίας: Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ K. Oddsdottir

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ ME TON κ. ΣΤΑΥΡΟ ΛΥΓΕΡΟ

_______________

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 9-7-2012

_______________

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ DION-TV (A’ MEΡΟΣ)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΔΙΟΝ-TV (B’ MΕΡΟΣ)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 13-2-2012

_______________

Πως και γιατί ανατράπηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Σύνταγμα του 1975

Υπό Γεωργίου Κ. Μπήτρου, Ομότιμου Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύνοψη

Η κύρια αιτία για την κατάρρευση της αστικής τάξης στη χώρα μας κατά τη μεταπολίτευση είναι ότι με τα άρθρα 17 και 106 του Συντάγματος του 1975 ο νομοθέτης αποσκοπούσε στην κατάργηση της αστικής οργάνωσης του κράτους και στην εγκαθίδρυση ενός άλλου καθεστώτος. Ενός καθεστώτος όπου οι πολίτες αυτοελέγχονται αν με την χρήση των ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων προάγουν το «γενικό συμφέρον», την «εθνική οικονομία», τον «εθνικό πλούτο», το «κοινωνικό σύνολο» και άλλες παρόμοιες ασαφείς και απροσδιόριστες έννοιες, οι οποίες κληροδοτήθηκαν στις Δυτικές κοινωνίες από τις Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης. Ποιος ή ποιοι επινόησαν αυτήν την ανατροπή και πως κατάφεραν να την επιβάλλουν, με συνέπεια η χώρα να μπει σε πορεία οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής πτώχευσης; Τρία άτομα που πρωταγωνίστησαν ήταν οι Ξ. Ζολώτας, Κ. Τσάτσος και Π. Παπαληγούρας, ενώ ένα τέταρτο, ο Α. Αγγελόπουλος, επέδρασε έμμεσα. Αυτοί με τις ιδέες και τις προτάσεις που διατύπωσαν, καθώς και τις πολιτικές μέσα από τις οποίες τις προώθησαν από τα ανώτατα αξιώματα που κατέλαβαν, ευθύνονται για το καθεστώς που διαμορφώθηκε, το οποίο είναι τύποις φιλελεύθερο αλλά ουσιαστικά σοσιαλιστικό.

1. Εισαγωγή

Σχεδόν δεν περνάει ημέρα που να μην ακούσουμε σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό ή να μην διαβάσουμε σε κάποια εφημερίδα ότι στην Ελλάδα η αστική τάξη, η οποία αποτελεί την σπονδυλική στήλη της δημοκρατίας, τείνει να εξαφανισθεί. Για να γίνεται αυτή η διαπίστωση τόσο συχνά και από τόσο έγκριτους σχολιαστές, θα πρέπει να δεχθούμε ότι αληθεύει, οπότε εύλογα προκύπτει το ερώτημα: γιατί φθάσαμε σε σημείο να κινδυνεύει η βάση της δημοκρατία μας και τι πρέπει να γίνει, αν πρέπει να γίνει κάτι, σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης;

Προκειμένου να τεκμηριώσω την απάντησή μου,  ένα εύλογο σημείο εκκίνησης είναι η σκέψη ότι ίσως να συνέβη κάτι καταστροφικό στους θεσμούς που καθορίζουν τα κίνητρα, τα αντικίνητρα και τους περιορισμούς σε σχέση με την αξιοποίηση από τους πολίτες των ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων, είτε αυτά αφορούν στα εισοδήματά τους εξ εργασίας και κεφαλαίου, είτε έχουν να κάνουν με την περιουσία τους. Συνεπώς, αφού οι νόμοι ψηφίζονται κατ’ εξουσιοδότηση του συντάγματος και οι δικαστηριακές αποφάσεις και διοικητικές πρακτικές βασίζονται στους νόμους, οι γενεσιουργές αιτίες για τον αφανισμό της αστικής τάξης κατά τη μεταπολίτευση πρέπει να βρίσκονται στις διατάξεις του Συντάγματος του 1975 σε σχέση με: α) την προστασία της ιδιοκτησίας, β) τους περιορισμούς στην αξιοποίηση από τους πολίτες των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, και γ) τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης από το κράτος των περιουσιακών δικαιωμάτων και των εξ αυτών προσόδων. Εάν δεχθούμε ως εύλογους αυτούς τους συλλογισμούς, τότε για να καταλάβουμε τι συνέβη πρέπει να δούμε αν και πως άλλαξε το καθεστώς των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων μετά το 1974. Για το σκοπό αυτό επαρκεί να συγκρίνουμε τις σχετικές διατάξεις των δύο συνταγμάτων του 1952 και του 1975.

2. Οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Σύνταγμα του 1975

Το Σύνταγμα του 1952 αναφέρεται στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας στο άρθρο 17, το οποίο παρατίθεται πιο κάτω από το Σβώλο (1972, 256).

Σύνταγμα 1952, Άρθρον 17

Ουδείς στερείται της ιδιοκτησίας αυτού, ειμή δια δημοσίαν ωφέλειαν προσηκόντως αποδεδειγμένην, ότε και όπως ο νόμος διατάσσει, πάντοτε δε προηγουμένης πλήρους αποζημίωσης. Η αποζημίωσις ορίζεται πάντοτε υπό των τακτικών δικαστηρίων. Εν επειγούσει δε περιπτώσει δύναται και προσωρινώς να ορισθή δικαστικώς μετ’ ακρόασιν ή πρόσκλησιν του δικαιούχου, όστις δύναται να υποχρεωθή κατά την κρίσην του δικαστού εις παροχήν αναλόγου εγγυήσεως, καθ’ όν τρόπον ορίζει ο νόμος. Προ της καταβολής της οριστικής ή της προσωρινώς ορισθείσης αποζημιώσεως διατηρούνται ακέραια πάντα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτου μη επιτρεπομένης της καταλήψεως

Ειδικοί νόμοι κανονίζουσι τα της ιδιοκτησίας και διαθέσεως των μεταλλείων, ορυχείων, αρχαιολογικών θησαυρών, ιαματικών ρεόντων και υπόγειων υδάτων.

Επίσης δια νόμου ρυθμίζονται τα της ιδιοκτησίας και ιχθυοτροφικής εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των λιμνοθαλασσών και μεγάλων λιμνών.

Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουσι τα των επιτάξεων δια τας ανάγκας των ενόπλων δυνάμεων εις περίπτωσιν πολέμου ή επιστρατεύσεως, ή προς θεραπείαν αμέσου κοινωνικής ανάγκης, δυναμένης να θέση σε κίνδυνον την δημοσίαν τάξιν ή υγείαν.

Ερμηνευτική Δήλωσις: Εν τω όρω «ιδιοκτησία» νοείται και η κινητή.» (162 λέξεις)

Από την ανάγνωση των 162 λέξεων που περιλαμβάνει οδηγούμαστε σε δύο διαπιστώσεις.

Η πρώτη είναι ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, δεχόμενος το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας, όριζε κατά τρόπο απολύτως σαφή, και επομένως βέβαιο, ότι:

- Κανένας πολίτης δεν μπορούσε να στερηθεί της ιδιοκτησίας του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια.

- Η προς τούτο βούληση  του δημοσίου, καθώς και οι λόγοι της δημόσιας ωφέλειας, έπρεπε να καθορίζονται με νόμο.

- Το δημόσιο έπρεπε αποδείξει τη δημόσια ωφέλεια ενώπιον δικαστηρίου και πάντα με τον προσήκοντα τρόπο.

- Της στέρησης της ιδιοκτησίας έπρεπε να προηγηθεί πλήρης αποζημίωση.

- Προ της καταβολής της αποζημίωσης, ο ιδιοκτήτης διατηρούσε ακέραια όλα τα δικαιώματά του και δεν επιτρεπόταν  το δημόσιο να προχωρήσει σε κατάληψη της ιδιοκτησίας περί της οποίας επρόκειτο.

- Το δημόσιο μπορούσε με ειδικούς νόμους να ρυθμίσει τους όρους εκμετάλλευσης διάφορων μορφών δημόσιας ιδιοκτησίας, καθώς και θέματα σχετικά με επιτάξεις ιδιωτικής περιουσίας για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης, ή για την αντιμετώπιση άμεσης κοινωνικής ανάγκης η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και υγεία.

Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, θεωρώντας ότι ο μέσος πολίτης διακατέχεται από οικονομικό ορθολογισμό, ο οποίος τον παρακινεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του μόνο για το καλό του, και κατά συνέπεια εμμέσως για το καλό της πολιτείας, δεν επέβαλε κανένα περιορισμό στους έμπρακτους και δυνητικούς τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να εκμεταλλευτούν τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα.

Αντιθέτως, στο Σύνταγμα του 1975 ο συνταγματικός νομοθέτης προχώρησε σε πλήρη ανατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτή η διαπίστωση προκύπτει, όχι τόσο από το εύρος και τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων που εισήγαγε με τα άρθρα 17 και 106, τα οποία παρατίθεται αυτούσια πιο κάτω, επίσης από το Σβώλο (1972, 298-299, 353-354), όσο από την ασάφεια, και συνεπώς αβεβαιότητα, των περιορισμών που επέβαλλε αφενός στην κατοχή περιουσίας από τους πολίτες, και αφετέρου στη χρήση της.

Σύνταγμα 1975, Άρθρο 17

1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.

 2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου.

 3. Η ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριουμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.

 4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Νόμος μπορεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες. Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη. Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον οριστικό ή προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει. Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές. Η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

 5. Νόμος ορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ικανοποίησης των δικαιούχων για την πρόσοδο, την οποία έχασαν από το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε έως το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης.

 6. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων. Ο ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους μιας τέτοιας απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση, για δημόσιους ή κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί.

 7. Νόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφελείας και δημόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου.  (611 λέξεις)

 

Σύνταγμα 1975, Άρθρο 106

1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.

2. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.

3. Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ’ αυτές του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

4. Το τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ’ αυτή.

 5. Μέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, της οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Κράτος ή σε φορέα που ελέγχεται απ’ αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά της συμμετοχής του στην επιχείρηση, όπως νόμος ορίζει.

6. Νόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας.

Ερμηνευτική δήλωση: Δεν περιλαμβάνεται στην κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που οφείλεται στον τυχόν μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης. (297 λέξεις)

Στον κατάλογο που ακολουθεί συνοψίζω τις κυριότερες νέες ρυθμίσεις που εισήχθηκαν με τα άρθρα αυτά, τα οποία είναι ίσως σκόπιμο να επισημανθεί ότι περιλαμβάνουν 906 λέξεις.

- Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους (17,1).

- Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος (17,1).

- Η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης … διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως (17, 4).

- Στην απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης (17, 2).

- Νόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ του δημοσίου, …, επιτρέπεται να διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου (17.7).

- Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας (106, 1).

- Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. (106, 2)

- Μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ’ αυτές του Κράτους …, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο (106, 3).

Από όλες τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται στους αριθμούς 2, 6, 7, και 8, συνάγεται ότι ο συνταγματικός νομοθέτης το 1975 αποσκοπούσε στην κατάργηση της αστικής οργάνωσης του κράτους και στην εγκαθίδρυση ενός άλλου καθεστώτος. Ενός καθεστώτος όπου οι πολίτες αυτοελέγχονται αν με την χρήση των ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων προάγουν το «γενικό συμφέρον», την «εθνική οικονομία», τον «εθνικό πλούτο», το «κοινωνικό σύνολο» και άλλες παρόμοιες ασαφείς και απροσδιόριστες έννοιες, οι οποίες κληροδοτήθηκαν στις Δυτικές κοινωνίες από τις Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης. Διαφορετικά, οι πολίτες κινδυνεύουν κάθε στιγμή να βρεθούν αντιμέτωποι με τα ρόπαλο των διαχειριστών της εξουσίας και να αναγκαστούν σε αποξένωση από την περιουσία τους ή εθνικοποίηση των επιχειρήσεών τους.

Εκτός από τις ανωτέρω ρυθμίσεις, οι οποίες είναι άμεσες με την έννοια ότι αναφέρονται κατευθείαν στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας και τις χρήσεις του, το Σύνταγμα του 1975 εισήγαγε και πλείστες όσες άλλες ρυθμίσεις με τις οποίες έμμεσα η άσκηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων εκ μέρους των πολιτών περιορίστηκε δραστικά. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ρυθμίσεων είναι τα ακόλουθα:

- Απαλείφθηκε η διάταξη του Συντάγματος του 1952 με την οποίαν απαγορευόταν ρητά η απεργία εκ μέρους των δημόσιων υπαλλήλων.

- Επιτράπηκε η ίδρυση «αναγκαστικών συνεταιρισμών ατόμων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος»

- Προβλέφθηκε η παροχή κρατικής συμπαράστασης του συνδικαλισμού και των πάσης μορφής συντεχνιακών ενώσεων.

- Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από συλλογικές σε επίπεδο κλάδου ή χώρας. Κλπ., κλπ.

Για να γίνει κατανοητή η καταλυτική επίδραση των πιο πάνω ρυθμίσεων στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ας πάρουμε για παράδειγμα την κατάργηση της συνταγματικής απαγόρευσης των δημόσιων υπαλλήλων να απεργούν. Ακόμη και όταν παρακρατούνται οι αμοιβές τους, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατέρχονται σε απεργία,  αναγκαστικά οι υποθέσεις των πολιτών που συναλλάσσονται μαζί τους ετεροχρονίζονται. Αλλά το πλέον πολύτιμο ιδιοκτησιακό δικαίωμα των πολιτών είναι το δικαίωμα στο χρόνο τους, οπότε όταν οι υποθέσεις τους ετεροχρονίζονται με υπαιτιότητα των δημόσιων υπαλλήλων, οι πολίτες ζημιώνονται. Γι’ αυτό, είτε οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απεργούν, είτε το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει τους πολίτες που ζημιώνονται όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν. Ελλείψει της τελευταίας προϋπόθεσης, είναι προφανές ότι με την κατάργηση της απαγόρευσης των δημόσιων υπαλλήλων να απεργούν, το Σύνταγμα του 1975 περιόρισε σημαντικά τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών στο χρόνο τους και στην περιουσία τους. Με ανάλογη επιχειρηματολογία είναι εύκολο να τεκμηριωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και των υπόλοιπων συνταγματικών ρυθμίσεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Υπό το φως των ανωτέρω διαπιστώσεων προκύπτει, μεταξύ των άλλων, ένα ερώτημα το οποίο με απασχόλησε ερευνητικά για αρκετά χρόνια. Το ερώτημα αυτό είναι: Ποιος ή ποιοι επινόησαν την αλλαγή του αστικού καθεστώτος το 1975 και πως κατάφεραν να την επιβάλλουν τυπικά και σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά, με συνέπεια η χώρα να μπει σε πορεία οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής πτώχευσης;  Η απάντηση στην οποία οδηγήθηκα βρίσκεται διατυπωμένη στις δύο δημοσιεύσεις Μπήτρος, Καραγιάννης (2011α, 2011β). Ιδιαίτερα από τη δεύτερη πηγή, η απάντηση συνοψίζεται στα ακόλουθα:

«Τρία άτομα που επηρέασαν θεμελιακά τις εξελίξεις σ’ αυτήν την κατεύθυνση  ήταν οι Ξ. Ζολώτας, Κ. Τσάτσος και Π. Παπαληγούρας, ενώ ένα τέταρτο, ο Α. Αγγελόπουλος, επέδρασε έμμεσα. Αυτοί με τις ιδέες και τις προτάσεις που διατύπωσαν, καθώς και τις πολιτικές μέσα από τις οποίες τις προώθησαν από τα ανώτατα αξιώματα που κατέλαβαν, ευθύνονται για τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται για την κοινωνία και την οικονομία το καθεστώς που διαμορφώθηκε, το οποίο είναι τύποις φιλελεύθερο αλλά ουσιαστικά σοσιαλιστικό.»

Κομβικός στην ανατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Σύνταγμα του 1975 ήταν ο ρόλος που έπαιξε ο Κ. Τσάτσος, ως πρόεδρος της επιτροπής που το συνέταξε. Τα άρθρα 17 και 106 απηχούν πλήρως τις απόψεις του, όπως τις διατύπωσε στο πιο κάτω εδάφιο:

«Η θέση απέναντι στο θεσμό της ατομικής ιδιοκτησίας και δη των μέσων παραγωγής θεωρείται το βασικό θέμα που διακρίνει την κοινωνική πολιτική του δυτικού και του ανατολικού κόσμου, και από το οποίο απορρέουν όλες οι άλλες διαφορές των οικονομικών των συστημάτων. Σύμφωνα με όσα εκθέσαμε, η θεωρητική αλήθεια γύρω από το θεσμό της ιδιοκτησίας βρίσκεται με το μέρος των ανατολικών… Σήμερα η ιδιοκτησία θεωρείται απλώς μια κοινωνική λειτουργία, ακόμη και στις χώρες που την προστατεύουν συνταγματικά καθώς και με πλήθος διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου… Σήμερα η ιδιοκτησία είναι απλώς ένας θεσμός χρήσιμος και επεκτείνεται όσο εκτείνεται η χρησιμότητά του» Τσάτσος (1965, 207).»

Όσον αφορά τις τελευταίες δύο προτάσεις, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κ. Τσάτσος είχε υποστηρίξει ήδη από παλαιότερα ότι: α) η πολιτική εξουσία όχι μόνο  είναι η πηγή της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά επιπλέον ότι η πολιτική εξουσία πρέπει να την διαθέτει στους πολίτες, έτσι ώστε «η δημιουργικότητα  του κοινωνικού συνόλου να φθάσει στη μεγαλύτερη απόδοση» (1965, 200), και β) τις θέσεις του αυτές τις διατήρησε τουλάχιστον μέχρι την επανέκδοση του σχετικού βιβλίου του το 1975, (σημ. [1]) δηλαδή όταν περατωνόταν υπό την καθοδήγησή του το σύνταγμα του 1975.

Μερικοί αναγνώστες ίσως θεωρήσουν ότι οι απόψεις που διατύπωσα ανωτέρω είναι υπερβολικές. Δεδομένου ότι μιλάμε για το παρελθόν, έχω πλήρη συναίσθηση ότι οι απόψεις μου θα υποστούν διαμέσου του χρόνου τη σκληρή βάσανο των ερευνητών της μεταπολεμικής οικονομικής ιστορίας της χώρας μας. Αλλά προσωπικά δεν έχω καμιά πρόθεση να θίξω την ακεραιότητα ή την φιλοπατρία που διέκρινε εν ζωή τα εν λόγω πρόσωπα.  Με ενδιέφεραν και επικεντρώθηκα στις ιδέες τους, στις πολιτικές με τις οποίες τις προώθησαν, και στα αποτελέσματα που ζούμε σήμερα. Επιπλέον, και άλλοι σημαίνοντες σχολιαστές έχουν καταλήξει στις ίδιες, αν όχι σε αυστηρότερες, εκτιμήσεις. Γι’ αυτό θα κλείσω με μερικές επιλεκτικές αναφορές από τη σχετική βιβλιογραφία.

3. Μαρτυρίες τρίτων

- Καζάκος (2007, 47-9): Από την ανάλυση που παραθέτει, οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι ουσιαστικά από το 1975 και μετά τα περιουσιακά δικαιώματα των Ελλήνων καταργήθηκαν.

- Μαυρογορδάτος (1988, 138): Με ύφος πρόδηλα αρνητικό αποφαίνεται ότι: «Ποτέ πριν δεν είχε δείξει μια συντηρητική αστική κυβέρνηση τέτοια περιφρόνηση για το απαραβίαστο της ατομικής ιδιοκτησίας

- Μάνος (2006): Από ομιλία που έκανε στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών και είχε την καλοσύνη να θέσει υπόψη μου:  «Το άρθρο 106 όπως είναι διατυπωμένο είναι το θεμέλιο του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Είναι ένα άρθρο που θα είχε ενδεχομένως θέση σε μια πολιτεία που θα είχε ως ευαγγέλιο τις δοξασίες του Λένιν. Η πρόταση μου στηρίζεται σε όσα προέβλεπε για τη σχέση κράτους και οικονομίας  το Ευρωσύνταγμα που επικυρώθηκε σχεδόν ομοφώνως από την Ελληνική Βουλή πριν από ένα περίπου χρόνο. … Η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 106. …. Το ζητούμενο και πάλι είναι να πεισθεί να χαρακτηρίσει στο σύνολο του το άρθρο 106 ως αναθεωρητέο.»

- Χατζηβασιλείου (2010,  306,  327-8,  331, 341, 347-355, 477-8, 481, 501-3, 506-7) : Από την έρευνά του στα ιστορικά αρχεία προκύπτει  ότι οι πεποιθήσεις του Καραμανλή και των κύριων συνεργατών του ήταν διαχρονικά συνεπείς με τις ιδεολογικές επιδιώξεις της Σοσιαλιστικής Ένωσης Ελλάδος, της οποίας ήταν ιδρυτικά μέλη, και αποσκοπούσαν: στον κεντρικό προγραμματισμό της οικονομίας, στην κρατικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην ίδρυση κρατικών μονοπωλιακών επιχειρήσεων σε κλάδους της οικονομίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές και η ενέργεια, στην μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση της κρατικής επιχειρηματικότητας και διοίκησης στην οικονομία γενικά, στην εκ των άνω εποπτεία και καθοδήγηση της παιδείας, κ.λπ.  Γι’ αυτό, ίσως, ενώ από την μια μεριά με το «Ανήκομεν εις την Δύσιν» και με την αίτηση για πλήρη ένταξη στην τότε ΕΟΚ διαβεβαίωνε του Δυτικούς ότι δεν σκόπευε η χώρα να αλλάξει στρατόπεδο, από την άλλη με το σύνταγμα του 1975, την κρατικοποίηση του συγκροτήματος του Σ. Ανδρεάδη, τις κρατικοποιήσεις άλλων μεγάλων επιχειρήσεων, κλπ., διαμήνυε στους δυσαρεστημένους συντρόφους του της Σοσιαλιστικής Ένωσης ότι ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει στο δρόμο που χάραξαν πριν τρεις δεκαετίες. Αν κάποιος ενδιαφερθεί να μάθει πόσους και ποιους κλάδους της οικονομία ήλεγχε το κράτος μέσω του τραπεζικού συστήματος τότε, είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η κατηγορία της «σοσιαλμανίας» εύλογα αποδόθηκε στις κυβερνήσεις της ΝΔ την περίοδο 1974-1981.

4. Συμπέρασμα και πρόταση

Η χώρα μας είναι ενσωματωμένη και οραματίζεται να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται η ταχύτερη δυνατή επιστροφή σε ένα ξεκάθαρο αστικό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Προτείνω είτε την επιστροφή στο άρθρο 17 του Συντάγματος του 1952, είτε την αντιγραφή των σχετικών διατάξεων από ένας σύνταγμα κάποιας Δυτικής χώρας, είτε την αποδοχή του πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ κράτους και οικονομίας που εμπεριέχεται στο Ευρωσύνταγμα, το οποίο έχει ψηφιστεί από τη βουλή.

5. Αναφορές

Καζάκος, Π. (2007), Αναθεώρηση του Συντάγματος και Οικονομία: Δοκίμιο Οικονομικής Ανάλυσης των Συνταγματικών Επιλογών, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.

Μάνος, Σ., Ομιλία στο ΣΕΒ για το Σύνταγμα, 11/07/2006.

Μαυρογορδάτος, Γ. (1988) Μεταξύ Πιτυοκάμπτη και Προκρούστη: Οι Επαγγελματικές Οργανώσεις  στη Σημερινή Ελλάδα,  Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας.

Μπήτρος, Γ. Κ, Καραγιάννης, Α. Δ. (2011α) Δημιουργική Κρίση σε Οικονομία και Δημοκρατία με παράδειγμα τη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.

————— (2011β) «Οι σοσιαλιστικές καταβολές του χ-φιλελευθερισμού στην Ελλάδα», Επιστήμη και Κοινωνία, 28, Χειμώνας 2011-2012, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκουλας.

Σβώλος, Α. (1972) Τα Ελληνικά Συντάγματα 1822-1975,1986, Αθήνα: Εκδόσεις Στοχαστής.

Τσάτσος, Κ. (1965) Πολιτική: Θεωρία Πολιτικής Δεοντολογίας, Αθήνα: χωρίς εκδ. οίκο.

Τσάτσος, Κ. (1975) Πολιτική: Θεωρία Πολιτικής Δεοντολογίας, 2η εκδ. βελτιωμένη, Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων.

Χατζηβασιλείου Ε.  (2010) Ελληνικός Φιλελευθερισμός: Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979, Αθήνα: Πατάκης.

 

σημ. 1:  Βλ. Τσάτσος (1975, 221-30).

11 comments to Πως και γιατί ανατράπηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Σύνταγμα του 1975

 • Νικόλας naurgul@gmail.com

  Απογοητεύομαι από αυτό το άρθρο. Νόμιζα ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν για μια δημοκρατική συμμετοχική αναθεώρηση του Συντάγματος. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για right-wing libertarians που θέλουν να χαθεί κάθε έννοια των κοινών για χάρη της αστικής τάξης. Και μάλιστα αυτό το ονομάζει ο αρθρογράφος ως αλλαγή προς το δημοκρατικότερο “επειδή η αστική τάξη είναι η ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας”.
  Αν θέλετε να προβάλετε τέτοιες θέσεις δικαίωμά σας, αλλά μην διαφημίζετε την πρωτοβουλία σας με ουδέτερους όρους ενώ στην πραγματικότητα έχετε συγκεκριμένη στόχευση και ιδεολογία.

  • Γεώργιος Κ. Μπήρος

   Αγαπητέ Κύριε.
   Η δημοκρατία που θεμελίωσαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι δεν είναι ούτε right-wing ούτε left-wing. Προασπίζει την ελευθερία όλων μας να λέμε την άποψή μας, γιατί καθένας μας γνωρίζει την δική του αλήθεια. Το θαύμα της δημοκρατίας είναι ακριβώς αυτό, ότι καταφέρνει και συμβιβάζει την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα, ώστε να διατηρούνται οι ατομικές ελευθερίες και να προάγεται η υλική ευημερία του συνόλου. Αν εσείς αντιλαμβάνεστε διαφορετικά τη δημοκρατία, μπορούμε να διαφωνούμε και θα χαρώ να διαβάσω την πιο αυστηρή κριτική που επιθυμείτε να διατυπώσετε στις απόψεις μου. Αλλά χωρίς να προσπαθεί ο ένας να φιμώσει τη φωνή του άλλου.
   Φαντάζομαι ότι οι παράγοντες της κίνησης που αποφάσισαν το ανέβασμα του άρθρου μου στην ιστοσελίδα, το έκαναν από σεβασμό στην ελευθερία της γνώμης, και όχι για να πάρουν θέση στις απόψεις που διατυπώνω. Γι’ αυτό, λυπούμαι ειλικρινά για την μομφή που τους απευθύνατε.

   • Νικόλας

    Λυπάμαι που με κατηγορείτε ότι σας φιμώνω, δεν υποστήριξα κάτι τέτοιο. Απλώς θεώρησα ότι οι απόψεις σας αποτελούσαν και θέσεις της Πρωτοβουλίας και μου έκανε εντύπωση επειδή, όταν είχα διαβάσει τις θέσεις, δεν υπήρχε τίποτα σχετικό με αυτά που λέτε. Δικαίωμά σας να πιστεύετε και να δημοσιεύετε ό,τι θέλετε αρκεί να μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό είναι επίσημη θέση της Πρωτοβουλίας ή όχι.

 • Νίκος Πιερράκος

  Ελπίζω να ευοδωθεί η προσπάθεια για το νέο Σύνταγμα και να απεξαρτηθούν τα πανεπιστήμια από τα κόμματα.
  Τότε ίσως να απαλλαγούμε από καθηγητές που χρειάζεται να τονίζουν την ιδιότητά τους (έστο και ομότιμοι) και να μνημονεύουν δικά τους βιβλία για να εδραιώσουν τις απόψεις τους.
  Δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι το δικαίωμα κάποιου υπαλλήλου να απεργεί είναι εις βάρος της ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου. Τότε σίγουρα θα ήταν σημαντικότατο πλήγμα της περιουσίας, οποιουδήποτε διάβασε το παραπάνω άρθρο, σπαταλώντας τόσο χρόνο για να διαπιστώσει ότι πρόκειται για μία απόπειρα νεοφιλελεύθερης οπισθοδρόμησης του Συντάγματος.

 • Χρήστος Λυντέρης

  Αγαπητοί φίλοι, το ερώτημα τι είδους δημοκρατία επιδιώκει η Πρωτοβουλία μας προκύπτει σαφώς μέσα από την Διακήρυξή της και δεν επιδέχεται καμία απολύτως αμφισβήτηση. Ζητάμε πραγματική λαϊκή κυριαρχία επιδιώκοντας την θέσπιση δημοψηφισμάτων και προτάσεων νόμου με λαϊκή πρωτοβουλία, αληθινή ισότητα με κατάργηση όλων των προνομίων και ασυλιών και ισχυρό δημόσιο έλεγχο όσων ασκούν δημόσια εξουσία με αληθινή διάκριση των εξουσιών, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σύστημα δημοσίας λογοδοσίας, δημόσιο και χωρίς κανένα απόρρητο έλεγχο από την δικαιοσύνη των οικονομικών των κομμάτων και όλων εκείνων που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και διαφάνεια στις σχέσεις κράτους και ΜΜΕ.
  Από την άλλη πλευρά, εντός της Πρωτοβουλίας υπάρχει απόλυτη ελευθερία έκφρασης και τα μέλη μας καλούνται να εκφράσουν τις θέσεις τους ώστε να διεξαχθεί ένας πραγματικός δημόσιος διάλογος γύρω από τα ζητήματα της αλλαγής του Συντάγματος. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι απόψεις του κ. Μπήτρου, τον οποίο ευχαριστούμε διότι μας έστειλε το άρθρο του, το οποίο ήταν καθήκον μας να δημοσιεύσουμε. Στο άρθρο του συγγραφέα μπορεί να τοποθετηθεί όποιος το επιθυμεί χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία. Το χρήσιμο βεβαίως είναι να κατατίθενται επιχειρήματα και όχι να κατηγορείται κάποιος με ετικέτες (λ.χ. νεοφιλελεύθερος), η οποία άλλωστε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται κατηγορία σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει και να δηλώνει φιλελεύθερος ή μη.

  • Νικόλας

   Δεκτό. Όμως δεν πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα blog posts που μιλάνε για τις καθεαυτό θέσεις της Πρωτοβουλίας και αυτά τα οποία απλώς περιγράφουν θέσεις μεμονωμένων μελών προς συζήτηση;
   Εγώ, για να υποστηρίξω την Πρωτοβουλία, πρέπει να ξέρω τις θέσεις της. Αν στο ένα μέρος γράφετε τις θέσεις της Πρωτοβουλίας γενικά και μου αρέσουν, τότε σας υποστηρίζω. Αν σε ένα άλλο μέρος δω θέσεις που δε, μου αρέσουν, τότε δεν σας υποστηρίζω. Αλλά όταν δημοσιεύετε κάτι πρέπει να ξέρουμε αν είναι θέση της Πρωτοβουλίας ή όχι.

 • ΜΗΝΑΣ ΓΡ.

  Κατά την γνώμη μου η Πρωτοβουλία δεν είχε υποχρέωση να αναρτήσει το άρθρο που έστειλε το μέλος της ο κ. Μπήτρος. Ο λόγος είναι ότι στο άρθρο του ουδέν αναφέρεται σχετικό με τους έξι (6) μείζονες άξονες τους οποίους αναδεικνύει η Διακήρυξη της «Π». Τους θυμίζω: Πραγματική διάκριση εξουσιών, κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και πολιτικής ισότητας με κατάργηση προνομίων βουλευτών-υπουργών, ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αυστηρός έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των ΜΜΕ.
  Στην Πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουμε πολίτες διαφόρων τάξεων, απόψεων και ιδεολογικών καταβολών οι οποίοι μπορεί να έχουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά μας ενώνει αποκλειστικά και μόνον η αντίληψη για την αναγκαιότητα αλλαγής του Συντάγματος από τους πολίτες πάνω στους παραπάνω ΕΞΙ μείζονες άξονες που καταγράφονται στη Διακήρυξή της.
  Πέραν των παραπάνω ζητημάτων ουδέν άλλο μείζον ζήτημα υφίσταται ως ενοποιητικό στοιχείο των μελών της «Π». Ήταν συνειδητή επιλογή των ιδρυτών η Διακήρυξη να μην διαλαμβάνει ζητήματα που χωρίζουν τους Έλληνες πολίτες. Γιαυτό και η «Π» δεν έχει θέσεις, π.χ., για τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους, την ίδρυση ή μη ιδιωτικών πανεπιστημίων, το αστικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, τον οικονομικό κρατικό παρεμβατισμό, την παραμονή στο Ευρώ ή τη μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, κλπ.

  Θα γίνω πιο σαφής, δίνοντας ένα παράδειγμα. Θα παραθέσω ένα φανταστικό άρθρο και θα ρωτήσω: θα δημοσιευόταν κάτι παρόμοιο στην παρούσα ιστοσελίδα απλά και μόνο επειδή θα το έστελνε ένα μέλος της «Π» ;

  ======================
  [ανοίγουν εισαγωγικά]
  Στο διεφθαρμένο πολιτικό μας σύστημα δεν έπαψε ποτέ «το ψάρι να βρωμάει από το κεφάλι». Αλλά φυσικά, όσο πιο διεφθαρμένος είσαι, τόσο περισσότερο έχεις ανάγκη για συνενόχους και συνυπεύθυνους. Όσο περισσότερο αφήνεις νηστικούς τους πολλούς, τόσο περισσότερο διατείνεσαι ότι «όλοι μαζί τα φάγαμε». Ως εκ τούτου προσπαθείς να λαδώνεις το σύστημα μέχρι το τελευταίο του γρανάζι και να νομιμοποιείς την αθλιότητά σου με την κλασική συνταγή: Διαχέοντας σε όλη την κοινωνία το φαινόμενο της διαφθοράς. Ταξικά πάντα: Στα ανώτερα κλιμάκια η διαφθορά (όταν δεν είναι θεσμοθετημένη με νόμους και τροπολογίες) εμφανίζεται με μαύρες συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Στο επίπεδο του λαού εκδηλώνεται με το «φακελάκι». Δεδομένου ότι η διαφθορά δεν μπορεί να κρυφτεί, οι εναλλασσόμενοι στον κυβερνητικό θώκο ήταν ανέκαθεν αναγκασμένοι να την ομολογούν, αλλά, ταυτόχρονα, να αγκομαχούν να την ερμηνεύσουν με βολικό, για την ιδεολογία, την κοσμοθεωρία και, εν τέλει, το πολιτικό τους σύστημα, τρόπο: Δεν φταίει το κοινωνικο-πολιτικό μας σύστημα, λένε. Φταίει η «αδυναμία» του κράτους, η κομματοκρατία, η ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών, η οικογενειοκρατία, κλπ. Πέραν του ότι όλα τα παραπάνω είναι πλευρές εκείνου ακριβώς που προσπαθούν να αθωώσουν, δηλαδή, του κοινωνικο-πολιτικού τους συστήματος, είναι αστείο να καμώνονται ότι μέρος της δουλειάς τους είναι η πάταξη της διαφθοράς. Η δουλειά τους είναι άλλη: Να δίνουν θαλασσοδάνεια στους κεφαλαιοκράτες, να ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία, να κάνουν πλάτες στη φοροδιαφυγή και στην αισχροκέρδεια, να τάζουν διορισμούς στους πληβείους των 300 ευρώ, να μοιράζουν έργα και να κατανέμουν την πίτα, κλπ. Έτσι ακριβώς δουλεύει το πολιτικό μας σύστημα. Ανεξαρτήτως ποιος ταγός το υπηρετεί, ανεξάρτητα ποιο πολιτικό κόμμα το διαχειρίζεται. Κι όταν, από καιρό σε καιρό, μέσα στο γενικό χαμό σπάσει κανένα απόστημα, αρχίζει το πανηγύρι, με εναλλασσόμενους ρόλους: Όταν κυβερνούσαν οι Βένετοι ήταν οι Πράσινοι που τους κατηγορούσαν για τις «ακαθαρσίες». Κι όταν κυβερνούσαν οι Πράσινοι ήταν οι Βένετοι που το έπαιζαν τιμωροί και εισαγγελείς. Τώρα που κυβερνάνε μαζί, μαζί αλληλοκαταγγέλλονται, αλλά και μαζί τα κουκουλώνουν για να παραστήσουν τους αδιάφθορους. Ο φαύλος κύκλος της διαφθοράς έχει ένα βασικό τροφοδότη και «νονό»: την ταξική διάρθρωση του συστήματος της «ελεύθερης αγοράς». Εκεί γεννιέται και αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος της διαφθοράς. Μιας και τελικά η πολιτική διαφθορά, η πολιτική της διαφθοράς, και η διαφθορά της πολιτικής, δεν αποτελούν παρά έκφραση και αποτέλεσμα της καταχρηστικής άσκησης εξουσίας εκ μέρους του ισχυρού εις βάρος του αδύναμου.
  [κλείνουν τα εισαγωγικά]
  ======================

  Μετά την παράθεση του φανταστικού αυτού κειμένου, ερωτώ και πάλι εάν ένα παρόμοιο άρθρο θα δημοσιευόταν εδώ, απλά και μόνο επειδή θα το έστελνε ένα μέλος της «Π». Θα υπήρχε περίπτωση να μην δημοσιευόταν το άρθρο ενός μέλους, εάν ήταν εκτός της θεματολογίας της Διακήρυξης;

 • Ξαρχάκος Παναγιώτης, Μεσσηνία

  Πιέζοντας αφόρητα τον εαυτό μου κατάφερα να διαβάσω ολόκληρο το άρθρο. Η «σύνοψη» αποτελεί ένα από τα πιο διασκεδαστικά κείμενα που έχω διαβάσει τελευταία. Οφείλω να ομολογήσω ότι ειδικά στη σύνοψη κάθε πρόταση είναι απολαυστική.
  Με πλήρη σοβαροφάνεια και μπόλικες συνταγματικές παραπομπές ξεσκεπάζονται ποιοι επινόησαν το 1975 την άνοδο του σοσιαλισμού (!) στην Ελλάδα και πώς κατάφεραν να την επιβάλλουν χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, για να καταλήξουμε στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική πτώχευση που ζούμε τώρα.
  Εκπλήσσομαι με τέτοιου είδους απίθανες κι εκτός πραγματικότητας απόψεις που έρχονται κόντρα στο αρκετά υψηλό επίπεδο των υπόλοιπων άρθρων σας. Κρίμα. Δεν απομένει πια παρά να αρχίσετε να φιλοξενείτε και άρθρα περί ύποπτων ιονοσφαιρικών πειραμάτων, νεοναζιστικού άξονα Ρωσίας-Κίνας-Ιράν και γεροντικών προφητειών για τα εθνικά θέματα. Ελπίζω να μην το δω κι αυτό, και να αποχωρήσω.

 • Βουρλής Πέτρος

  Ακούμε συχνά συνανθρώπους μας να αναφέρονται στο “έλλειμμα δημοκρατίας” που μας ταλανίζει ως κοινωνία. Αυτό το έλλειμμα το βλέπουμε και το καυτηριάζουμε παντού όπου το συναντήσουμε, εκτός φυσικά από τον ίδιο μας τον εαυτό. Είμαστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι, ο καθένας από τους οποίους θεωρεί πως σκέφτεται και λειτουργεί δημοκρατικά αλλά είναι δυστυχώς ο μόνος!
  Η Πρωτοβουλία, όπως και κάθε άλλη μεγάλη ομάδα, αποτελείται από ανθρώπους με διαφορετικές ιδέες. Υπάρχει βέβαια κάτι στο οποίο οφείλουμε να συμφωνούμε όλοι, εφόσον ο καθένας από εμάς, αυτοβούλως, το αποδέχτηκε. Αναφέρομαι φυσικά στους έξι άξονες της Διακήρυξης.
  Προσωπικά θεωρώ πως κάθε κείμενο μέλους, το οποίο συνδέεται με έναν άμεσο ή έμμεσο τόπο με τις παραπάνω ρητά διατυπωμένες θέσεις, πρέπει να αναρτάται. Φυσικά θα πρέπει να εξαιρούνται κείμενα τα οποία εκφράζουν θέσεις ξεκάθαρα απάνθρωπες και μισαλλόδοξες.
  Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η ευκολία που κάποιοι συνάνθρωποι και συναγωνιστές (;) μας χαρακτηρίζουν την Πρωτοβουλία και τις προσπάθειες της (Αλλά στην πραγματικότητα…….. , ενώ στην πραγματικότητα……, δεν απομένει πια……..). Τους καλώ να μας γνωρίσουν καλύτερα και να συμμετέχουν –αν φυσικά το επιθυμούν– και αυτοί στην προσπάθειά μας. Εκτός αν ακόμα περιμένουν κάποιους άλλους να κάνουν την “βρώμικη δουλειά” για αυτούς.
  Εν τέλει συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του κ. Λυντέρη, αν η Πρωτοβουλία είναι πολύ περισσότερο δημοκρατική από όσο μπορούν κάποιοι να αντέξουν, δεν είναι δικό της το φταίξιμο.

 • Γεώργιος Κ. Μπήτρος

  Ερώτημα προς πάντα ενδιαφερόμενο να απαντήσει: Μπορεί να υπάρξει λαϊκή κυριαρχία χωρίς περιουσιακά δικαιώματα; Και αν μπορεί να υπάρξει, στη δημοκρατία που θα διαμορφωνόταν θα υπήρχαν ατομικές ελευθερίες;

 • ΜΗΝΑΣ ΓΡ.

  Αγαπητέ ΝΙΚΟΛΑ, απαντώ στα δύο παραπάνω σχόλιά σου στα οποία ζητάς κάθε κείμενο που αναρτάται εδώ να συνοδεύεται από ένα σύντομο κειμενάκι το οποίο θα εξηγεί εάν αυτό αποτελεί θέση της Πρωτοβουλίας ή προσωπικές θέσεις του γράφοντος.
  Διαφωνώ πλήρως με την ιδέα σου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα καταργηθεί η ισοτιμία και η ισηγορία μεταξύ των Μελών, οι οποίες είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Θα εφαρμοστεί ένας ιδιότυπος «ρατσιστικός» διαχωρισμός μεταξύ των άρθρων, ενώ η ιστοσελίδα είναι στην ιδιοκτησία όλων των Μελών.
  Στην Πρωτοβουλία μάς ενώνει αποκλειστικά και μόνον η αντίληψη για την αναγκαιότητα αλλαγής του Συντάγματος από τους πολίτες πάνω στους ΕΞΙ άξονες που καταγράφονται στη Διακήρυξή μας. Πέραν των παραπάνω ΟΥΔΕΜΙΑ άλλη θέση αποτελεί θέση της συλλογικότητας με το όνομα «Πρωτοβουλία».
  Η προσωπική μου άποψη για το ζήτημα που θέτετε (την έχω εκθέσει σε άλλο σχόλιό μου παραπάνω) είναι η εξής: ένα άρθρο που στέλνεται από ένα Μέλος, αναρτάται ΧΩΡΙΣ οποιοδήποτε εισαγωγικό κειμενάκι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το μοναδικό ζήτημα που οφείλει να διερευνάται για την δημοσίευση ή όχι, αποτελεί το εάν το άρθρο είναι εντός ή εκτός της θεματολογίας μας.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>