Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΑΣ

Επίκαιρη ανάγκη η Ριζική Συνταγματική Αλλαγή από τον Λαό [απόφαση της Ολομέλειας της 28-9-2015 της «Π»] Τον Ιανουάριο του 2012 ένας μικρός αριθμός πολιτών συγκροτήσαμε την «Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή» σαν ώριμη συνέχεια και μετεξέλιξη της λαϊκής αγανάκτησης που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι του 2011 ενάντια στο πολιτικό σύστημα... Κάντε κλικ εδώ για να την διαβάσετε
Πατώντας το παραπάνω εικονίδιο θα μπείτε σε ιστοσελίδα με όλα τα άρθρα του ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Συντάγματος. Σε κάθε άρθρο έχει ενσωματωθεί η ΠΡΟΤΑΣΗ της Πρωτοβουλίας μας. Κάτω από κάθε άρθρο γράφετε τα σχόλιά σας ή προτάσεις αλλαγής του. Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί το προσχέδιο ενός νέου Συντάγματος. _______________
 Σχολιασμός άρθρων ισχύοντος Συντάγματος

livestream κανάλι της Πρωτοβουλίας

Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας

SYNTAGMA-EXOF

 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας σε pdf, όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής

Βλ. επίσης άρθρο προς άρθρο τον σχολιασμό και τη δημόσια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει η Πρωτοβουλία για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν (εδώ).

 

Ακολουθεί αναλυτικά το Σύνταγμα (όπως παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Βουλής).

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

MEPOΣ ΠPΩTO – Bασικές διατάξεις
TMHMA A΄ – Mορφή του πολιτεύματος
TMHMA Β΄ – Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας

MEPOΣ ΔEYTEPO – Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
TMHMA A΄ – Σύνταξη της Πολιτείας
TMHMA B΄ – Πρόεδρος της Δημοκρατίας

KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Aνάδειξη του Προέδρου

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

KEΦAΛAIO TPITO – Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

TMHMA Γ΄ – Bουλή

KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

KEΦAΛAIO TPITO – Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

KEΦAΛAIO TETAPTO – Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

KEΦAΛAIO ΠEMΠTO – Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

KEΦAΛAIO EKTO – Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

TMHMA Δ΄ – Kυβέρνηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

TMHMA E΄ – Δικαστική Eξουσία

KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
TMHMA ΣT΄ – Διοίκηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Oργάνωση της διοίκησης

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης

KEΦAΛAIO TPITO – Kαθεστώς του Aγίου Όρους

MEPOΣ TETAPTO – Eιδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
TMHMA A΄ – Eιδικές διατάξεις
TMHMA B΄ – Aναθεώρηση του Συντάγματος
TMHMA Γ΄ – Mεταβατικές διατάξεις
TMHMA Δ΄ – Aκροτελεύτια διάταξη

 

Πηγή: Ιστοσελίδα της Βουλής > Η Βουλή > Το Πολίτευμα > Σύνταγμα

Leave a Reply

  

  

  


6 + 2 =